Rauter

Prevectron03 78 121 40

http://www.rauter.si/images/fb.png

Domov
O podjetju
Zaupanje v strelovod
Strelovod Prevectron 3
Prenapetostna zaita
Klasini strelovod
Otroki kotiek
Partnerji
Pikotki
Aktualno
Strelovod Prevectron 3
Reference
Certifikati
Prenapetostna zaita
Vizitka

   03 7812 140
 Ta e-pota je zaitena, za pregled morate imeti vkljuen Javascript

   ...elite ve informacij?

Zaita pred udarom strele

Strele vsako leto naredijo ogromno kode. Zaradi elektrine prenapetosti so najbolj na udaru obutljivi sodobni elektronski aparati, predvsem raunalniki in televizorji, a tu dobri stari strelovod sam ne more prepreiti kode. Za popolno zaito hie pred udarom strele in za prepreitev kode je potreben obseen zunanji in notranji sistem zaite.

Ve kot 200 let je e minilo, odkar je Benjamin Franklin na svoji hii v Philadelphiji namestil prvi ozemljeni strelovod. Od tega revolucionarnega dejanja je tehnika napredovala in z njo tudi varovanje pred udarom strele. Medtem ko so desetletja urejali in dopolnjevali predvsem zunanje varovanje, se je teie varovanja v zadnjih letih preneslo v notranjost hie.

Vzrok je preprost. Tudi e strela udari v drevo, ki je od nae hie oddaljeno en kilometer, so zaradi prenapetosti, ki prodre v hio po vseh monih poteh, in zaradi elektromagnetnih polj v nevarnosti vse elektronske naprave v hii, od krmiljenja centralne kurjave, stereo naprave do telefonskega aparata. Zato je poleg strelovoda na strehi priporoljivo namestiti celoten varovalni sistem, ki bo prepreil kodo, ki bi nastala zaradi prenapetosti. Sliati je zapleteno, vendar je preprosto. Celoten sistem varovanja pred udarom strele je mogoe na enodruinsko hio namestiti v enem dnevu. Ker je koda, ki jo naredi strela, obiajno velika, je delo smiselno prepustiti ljudem, ki se na to spoznajo, torej strokovnjakom za varovalne sisteme.

Sistem za zaito pred udarom strele je sestavljen iz zunanje zaite z napravo za lovljenje strele (strelovodom), sistema za odvajanje napetosti, naprave za ozemljitev ter iz notranje zaite z napravami za varovanje aparatov.

Zunanja zaita

Zunanja zaita prestree tok strele na strehi in ga usmeri v zemljo, kar ni malenkost, e pomislimo, da tee v streli tok z mojo ve kot 100.000 amperov pri temperaturi do 30.000 stopinj Celzija. Naprava deluje po naelu Faradayeve kletke: elektrini tok tee samo po zunanji povrini kovinske kletke, v notranjosti pa elektrino polje ne nastane.

Vodi zunanje zaite so lahko narejeni iz bakra ali, e so na hii pocinkani lebovi, iz ceneje aluminijeve zlitine. Legure iz plemenitega jekla so odline, vendar nekajkrat draje od bakrene razliice. Mrea na strehi deluje kot velikanska Faradayeva kletka. Konice na slemenu in druge lovilne naprave »ujamejo« strelo in poljejo njeno energijo prek povezovalnih elementov po najkraji poti v napravo za ozemljitev, ta pa tok strele odvede v zemljo.

V sistem zunanjega varovanja lahko vkljuimo tudi vse kovinske dele strehe, na primer lebove. e mislimo na sistem zaite pred strelo e med gradnjo, lahko veino delov vgradimo v stene in jih »skrijemo«, med gradnjo lahko ozemljitev tudi vgradimo v talno ploo. Pri naknadni ozemljitvi lahko uporabimo eleza v betonu, tleh ali zidovih kleti. e to ni mogoe, je reitev globinska ozemljitev, ki jo je vedno mogoe narediti, vendar je draja.

Notranja zaita obsega ukrepe in naprave za iznienje delovanja strele, pa tudi varovanje napeljav in elektronskih aparatov pred kodo, ki jo povzroata elektrino in magnetno polje v notranjosti hie. To je zavarovanje sanitarnih in drugih napeljav v hii in varovanje aparatov pred visoko napetostjo, kar ni malenkost, saj govorimo o napetosti nekaj 100.000 voltov. Seveda je osnova dobre zaite popolna usklajenost notranje in zunanje zaite; e zunanja zaita ni narejena po pravilih, tudi notranja ne more opraviti svoje naloge.

Srce zaite pred previsoko napetostjo je tako imenovani vod za izravnavo potencialov. Prek njega so z zunanjo zaito povezani vsi kovinski deli hie, kot so cevi centralne kurjave in vodovoda. Na ta nain lahko v primeru udara strele premostimo velike napetosti brez kode za 220-voltno omreje v hii. V starih hiah, kjer je urejena zgolj zunanja zaita, je treba naknadno namestiti e vod za izravnavo potencialov in ozemljitev.

Notranja zaita

Sistem notranje zaite pred visokimi napetostmi obsega grobo zaito, srednjo zaito in fino zaito. Tehnino gledano gre pri grobi in srednji zaiti za majhne aparate, ki jih brez vejih strokov prikljuijo na glavni ali etani razdelilnik elektrinega toka. Dodatno, fino zaito obutljivih elektronskih aparatov, ki so prikljueni na dve ali ve neodvisnih omreij (220 voltov in podatkovna ali antenska mrea), pa doseemo z zaito z adapterji pred visoko napetostjo, ki jih namestimo med porabnikom (aparatom) in vtinico (namestimo jih v normalno vtinico in nanjo prikljuimo aparat). Pri tovrstni zaiti med nevihto aparatov ne izkljuimo iz elektrinega omreja.

Zunanja in notranja zaita morata biti usklajeni in dobro izvedeni, sicer zaita ni popolna. Stroki so vsekakor neprimerno niji kot koda, ki bi jo povzroila strela. Strokovnjaki zatrjujejo, da sistem zagotavlja 99,9-odstotno zaito, seveda, e je strokovno izveden in redno vzdrevan.

vir: www.delo.si

 

PREVECTRON 3 delovanje

n

Montaa na Cerkev

 

 

 

Naše podjetje je lan zdruenja.

 

© 2005 – 2018 Rauter