Rauter

Prevectron03 78 121 40

http://www.rauter.si/images/fb.png

Domov
O podjetju
Zaupanje v strelovod
Strelovod Prevectron 3
Prenapetostna zaita
Klasini strelovod
Otroki kotiek
Partnerji
Pikotki
Aktualno
Strelovod Prevectron 3
Reference
Certifikati
Prenapetostna zaita
Vizitka

   03 7812 140
 Ta e-pota je zaitena, za pregled morate imeti vkljuen Javascript

   ...elite ve informacij?

Strela

nas opozarja na mo narave, in nam s svojim hitrim nastankom lahko zagreni ali popolnoma spremeni ivljenje. e je as med pojavom strele in grmenjem manjši kot 10 sekund je nevihta nevarno blizu.

Strela je naravni pojav, ki ga sestavljata blisk in grom. Ko strelo opazujemo, najprej vidimo svetlobni blisk, saj je mnogo hitrejši od groma, ki je zvok in se torej širi s hitrostjo priblino 300 m/s.

Strele se pojavlja ob nevihtah in je lahko nevarna za ljudi in naprave, saj se sprosti velika koliina energije. Stavbe so zato zašitene s strelovodi, ki naj bi zmanjšali uinek strele oziroma odvedli tok v zemljo. Napetost pri streli lahko dosee ve desettiso voltov. Poskuse s strelami in prve strelovode je izdelal Benjamin Franklin.

 

PREVECTRON 3 delovanje

n

Montaa na Cerkev

 

 

 

Naše podjetje je lan zdruenja.

 

© 2005 – 2018 Rauter